Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

 

Zrealizované dražby

Dražba garáží

Lokalita :

Bratislava – Ružinov, Mierová ulica

Typ projektu:

garáž

Dátum:

14.10.2008

a) Nebytový priestor - garáž č. 013 v suteréne bytového domu súpisné číslo 5561 postaveného na pozemku parcelné číslo 1957/3, v k.ú. RUŽINOV, na Mierovej ulici č. 167/A,B,C.

Najnižšie podanie: 280 000,- Sk ( 9 294,30 EUR)
Dražobná zábezpeka: 100 000,- Sk ( 3 319,40 EUR)
Vydražená suma garáže bola: 280 000,- Sk

a) Nebytový priestor - garáž č. 019 v suteréne bytového domu súpisné číslo 5561 postaveného na pozemku parcelné číslo 1957/3, v k.ú. RUŽINOV, na Mierovej ulici č. 167/A,B,C.

Najnižšie podanie: 300 000,- Sk ( 9 958,20 EUR)
Dražobná zábezpeka: 100 000,- Sk ( 3 319,40 EUR)

Dražba bytov

Lokalita :

Bratislava – Trnávka, Hanácka ulica

Typ projektu:

byt

Dátum:

14.12.2007

a) Byt č. 8: 2-izbový o výmere 52,69 m2, na 2. poschodí, bytového domu, v k.ú. TRNÁVKA, na ulici Hanácka 2,4,6, vchod číslo 4, súpisné číslo 3405.

Najnižšie podanie: 1800000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 180 000,- Sk
Vydražená suma bytu bola: 2 570 000,- Sk

b) Byt č. 20: 1-izbový o výmere 31,69 m2, na 6. poschodí, bytového domu, v k.ú. TRNÁVKA, na ulici Banšelova 6, 8, vchod číslo 8, súpisné číslo 1774.

Najnižšie podanie: 1100000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 110 000,- Sk
Vydražená suma bytu bola: 2 090 000,- Sk

Dražba budovy

Lokalita :

Bratislava – Staré mesto, Drevená ulica

Typ projektu:

admistratívna budova

Dátum:

27.04.2007

Nehnuteľnosť je situovaná v centre mesta na Drevenej ulici pri pešej zóne, vedľa hotela Crowne Plaza, neďaleko prezidentského paláca a obchodnej zóny. Stavbu tvoria reprezentačné a ubytovacie priestory. Súčasný objekt vznikol zjednotením dvoch obytných domov čo umožnilo lepšie dispozičné riešenie vnútorných priestorov. Objekt bol zrekonštruovaný a skolaudovaný v roku 1997. Nehnuteľnosti sú zapísané v katas¬tri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlast¬níctva číslo 4435, obec Bratislava- Staré mesto, katastrálne územie Staré mesto, ako:

Stavba s.č. 100574, postavená na pozemku p.č. 8402/1

Stavba s.č. 100574, postavená na pozemku p.č. 8402/3

Pozemok p.č. 8402/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 103 m²

Pozemok p.č. 8402/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 106 m²

Úžitková plocha objektu 1 038 m2
Celková výmera pozemkov 209 m2

Najnižšie podanie: 118 000 000,- Sk (slovom stoosemnásťmiliónov slovenských korún)
Minimálne prihodenie: 200 000,- Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún)
Výška dražobnej zábezpeky: 1 500 000,- Sk (slovom jedenmiliónpäťstotisíc slovenských korún)

Dražba bytu

Lokalita :

Bratislava – Ružinov, Exnárova ulica

Typ projektu:

byt

Dátum:

14.12.2006

Byt č. 7: 3-izbový o výmere 67,32 m2, na 3. poschodí – IV. NP bytového domu, v k.ú. RUŽINOV, na ulici Exnárova 5, vchod číslo 5, súpisné číslo 3121.

Najnižšie podanie: 1 300 000,- Sk
Obhliadka: 7.12.2006 o 10:30 hod, 11.12.2006 o 10:30 hod
Termín dražby dňa: 14.12.2006 o 9:00 hod. (čas otvorenia dražby)

Dražba bytu

Lokalita :

Bratislava – Ružinov

Typ projektu:

byt

Dátum:

2., 3., 4. 10.2006

a) Byt č. 23: 1-izbový o výmere 18,92 m2, na 8. poschodí – IX.NP bytového domu, v k.ú. NIVY, na ulici Palkovičova 14, 16, vchod číslo 14A, súpisné číslo 217.
Najnižšie podanie: 450 000,- Sk

b) Byt č. 8: 1-izbový o výmere 18,68 m2, na 3. poschodí – VI.NP bytového domu, v k.ú. NIVY, na ulici Palkovičova 14, 16, vchod číslo 14A, súpisné číslo 217.
Najnižšie podanie: 490 000,- Sk

c) Byt č. 17: 1-izbový o výmere 25,41 m2, na 4. poschodí – V.NP bytového domu, v k.ú. NIVY, na ulici Trenčianska 22, 24, 26, vchod číslo 24, súpisné číslo 689.
Najnižšie podanie: 220 000,- Sk

d) Byt č. 115: 1-izbový o výmere 18,30 m2, na 1. poschodí – III.NP bytového domu, v k.ú. NIVY, na ulici Krížna 64, Trnavská 2, vchod Krížna 64, súpisné číslo 4928.
Najnižšie podanie: 490 000,- Sk

e) Byt č. 117: 1-izbový o výmere 19,25 m2, na 1. poschodí – III.NP bytového domu, v k.ú. NIVY, na ulici Krížna 64, Trnavská 2, vchod Krížna 64, súpisné číslo 4928.
Najnižšie podanie: 520 000,- Sk

f) Byt č. 3: 1-izbový o výmere 36,83 m2, na prízemí – I.NP bytového domu, v k.ú. TRNÁVKA, na ulici Kamenárska 8, 10, vchod číslo 10, súpisné číslo 4635.
Najnižšie podanie: 700 000,- Sk

g) Byt č. 10: 1-izbový o výmere 30,30 m2 na 1. poschodí – II.NP bytového domu, v k.ú. TRNÁVKA, na ulici Na úvrati 12, vchod číslo 12, súpisné číslo 3916.
Najnižšie podanie: 630 000,- Sk

h) Byt č. 7: 3-izbový o výmere 67,32 m2, na 3. poschodí – IV. NP bytového domu, v k.ú. RUŽINOV, na ulici Exnárova 5, vchod číslo 5, súpisné číslo 3121.
Najnižšie podanie: 1 300 000,- Sk

Dražba bytov

Lokalita :

Bratislava – Ružinov

Typ projektu:

byt

Dátum:

13.10.2005

a)Byt č. 7 - trojizbový byt o výmere 63,86 m2, na 4. poschodí bytového domu, v katastrálnom území RUŽINOV, na Mierovej ulici č. 116, súpisné číslo 2073.
Najnižšie podanie: 1.600.000 SKK.
VYDRAŽENÝ ZA: 1.600.000 Sk.

b) Byt č. 22 -garsónka o výmere 19,72 m2, na 8. poschodí bytového domu, katastrálne územie RUŽINOV, na uluci Andreja Mráza č. 9, súpisné číslo 3161.
Najnižšie podanie: 480.000 SKK.
VYDRAŽENÝ ZA: 850.000 SK

c) Byt č. 18 - garsónka o výmere 25,30 m2, na 3. poschodí bytového domu, v katastrálnom území NIVY, na Svätoplukovej ulici č. 26, súpisné číslo 975.
Najnižšie podanie: 790.000 SKK.
VYDRAŽENÝ ZA: 960.000 SK.

Dražba kultúrneho domu

Lokalita :

Bratislava – Trnávka

Typ projektu:

budova

Dátum:

14.12.2005

Dom kultúry Trnávka - stavba so súpisným číslom 4435, postavená na parcele číslo 14814/440, katastrálne územie Trnávka. Jedná sa o trojpodlažnú budovu so suterénom, postavená v 70-tich rokoch. Nachádza sa v lokalite obecnej časti Trnávka, na rozhraní individuálnych rodinných a bytových domov. Komunikačne je prístupná z Bulharskej ulice, ktorá je napojená na dialničný privádzač na Galvaniho ulicu. Lokalita Trnávky sa začlenila do skupiny záujmových lokalít Bratislavy. Budova pozostáva zo železobetónového skeletu, ktorý je doplnený keramickými murivami. Pozemok, na ktorom je objekt postavný, je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Zastavaná plocha stavby je 897 m2, úžitková plocha je 1949 m2, z toho úžitková plocha kancelárií je 120 m2, komunikácií 399 m2, spoločenských pristorov 1025 m2, sociálnych zariadení 136 m2 a skladov 269 m2. Budovu ponúkame bez pozemku.

Najnižšie podanie: 20.000.000 Sk.
Minimálne prihodenie: 250.000,- Sk
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000.000,- Sk

 
 

Vydražte Vašu nehnuteľnosť s nami

02 / 57 267 211

* toto políčko musí byť vyplnené